11. januar 2003

   

Året starter med en forsinket julefrokost